כגודל הציפייה

#22 כמה hands on צריך להיות מנהל

September 13, 2021

handson  כמה אתם?
האם יש משוואה ברורה לכמה מעורבים אתם צריכים להיות כמנהלים כדי להצליח בתפקיד?
ומה ההבדל אם צמחתם בארגון או לא?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App